ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီသေဘာတရား

ေနာ္ဇိုး

ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားကို ေျပာသည့္အခါ အေျခခံအားျဖင့္ ႐ႈေထာင့္သံုးရပ္ကေန ၾကည့္ၿပီး ေျပာေလ့ရွိသည္။ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရးအျမင္အရလည္း အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံၾကသည္။ ယင္းတို႔မွာ –

• ဒီမိုကေရစီစနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္အားလံုး၏အက်ဳိးကို အေျခခံမႈ။

• လူမႈတန္းတူေရးေပၚ အေျခခံမႈ။

• လူမႈေစ်းကြက္ စီးပြားေရးအေပၚ အေျခခံမႈ တို႔ျဖစ္သည္။

ေခတ္ၿပိဳင္ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားတြင္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီေဝါဟာရကို ဒီမိုကေရစီသေဘာတရား တစ္ရပ္၏ အေျခခံအယူအဆအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရား လမ္းစဥ္တစ္ရပ္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာကို ၫႊန္းဆိုရာအျဖစ္လည္းေကာင္း သံုးႏႈန္းေလ့ရွိသည္။ အဆိုပါ အသံုးအႏႈန္း ပံုစံႏွစ္ရပ္သည္လည္း နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေနၾကသည္။

Continue reading

Advertisements

မင္းမဲ့၀ါဒ

သက္ႏိုင္

၁၉ ရာစု အေစာပိုင္းေလာက္မွာ မင္းမဲ့ဝါဒကို ပညာတတ္အခ်ဳိ႕က စိတ္ဝင္စားစြာ သိပၸံနည္းက် တည္ေဆာက္ဖို႔ အားထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သေဘာတရားနဲ႔ လက္ေတြ႔ညီၫြတ္ေအာင္ မေပါင္းစပ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ စိတ္ကူးယဥ္ဝါဒသက္သက္ေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ကမၻာ့ အလုပ္သမားထုနဲ႔ ျပည္သူေတြအေပၚ အနည္းနဲ႔အမ်ား ၾသဇာသက္ေရာက္မႈေတာ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၂၈)ရက္ေန႔မွာ ပထမအင္တာေနရွင္နယ္ (First International) လို႔ ေခၚတဲ့ ကမၻာ့အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႀကီး(International Workingmen’s Association) IWA ကို အဂၤလန္မွာ ဖဲြ႔စည္းေတာ့ ၿဗိတိသွ်သမဂၢလို စီးပြားေရးသီးသန္႔ဝါဒနဲ႔ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆရွိသူေတြ၊ ဆြစ္ဇာလန္လို လူမႈေရးဝါဒသမားေတြ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံလို တဦးခ်င္း အရင္းအႏွီးပိုင္ဆိုင္ေရးဝါဒီေတြ၊ ျပင္သစ္လို အျပန္အလွန္႐ိုင္းပင္းကူညီေရးဝါဒခံယူသူေတြနဲ႔အတူ ရုရွားမွ ဘာကူနင္ (Bakunin) (၁၈၁၄-၇၆) ဦးေဆာင္တဲ့ မင္းမဲ့ဝါဒီေတြ ပါဝင္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႀကီးမွာ ကားလ္မတ္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြတဲ့ အေထြေထြလုပ္ငန္းစဥ္မူႀကီးကို လက္ခံ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Continue reading

အရင္းရွင္သစ္၏ အႏရၱ ာယ္ ငါးရပ္

သမာသမတ္

အရင္းရွင္သစ္ဆုိသည္ မည္သည္ကုိ ရည္ၫႊန္းထားသနည္း။ ဤစာစုကုိနားလည္ရန္အတြက္ ဤေဝါဟာရကုိ ပထမရွင္းလင္းခဲ့ရမည္။ အရင္းရွင္သစ္ဆုိသည္မွာ Neoliberalism ကုိ ျမန္မာ့နားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ Neo ၏အဓိပၸါယ္မွာ အသစ္၊ liberalism ၏ အဓိပၸါယ္ကိုမူ အရင္းရွင္ဟု လြယ္ကူေအာင္ ဘာသာျပန္ေပးလုိက္သည္။ ဤအတြက္ အေၾကာင္းရွိပါသည္။

Continue reading

လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ အတြင္းအႏၱရာယ္ႏွစ္ပါး

ရဲႏြယ္မိုး

ယခု ၂၁ရာစု ပထမဆယ္စုႏွစ္မွာ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြက္ အားတက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ သိပ္မရွိလွပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝရာစု ေနာက္ဆံုး ႏွစ္အစိတ္အတြင္းမွာ ကမၻာ့အႏွံ႔ဒီမိုကေရစီတိုးတက္မႈ စန္းပြင့္မႈေတြ မၾကံဳဖူးေအာင္ ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း၊ အခုရာစုသစ္အစမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီလဆုတ္ရက္ေတြနဲ႔ စိတ္ပ်က္ဖြယ္အတိ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီပ်ံႏွံ႔မႈေတြအေငြ႔ပ်ယ္သြားၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈ အရိပ္အေယာင္ေတြကိုေတာင္ ျမင္ေတြ႔လာၾကရပါတယ္။

ရာစုသစ္အစမွာ ၂ဝဝဝခုႏွစ္ ဆာဘီးယားရဲ႕ ဘူးဒိုဇာ (bulldozer)၊ ၂ဝဝ၃ ေဂ်ာဂ်ီယာရဲ႕ ႏွင္းဆီ၊ ၂ဝဝ၄ ယူကရိန္းရဲ႕ လိေမၼာ္၊ ၂ဝဝ၅ ကာဂ်စ္စတန္က က်ဴးလစ္ပ္(tulip) ဆိုတဲ့ ေသြးမထြက္ေသာ အေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (colour revolution) ေအာင္ပြဲေတြျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ သန္းခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာကိုပဲ ေနာက္ပိုင္း စိတ္ပ်က္စရာေတြက တပံုတပင္ ေပၚထြက္လာပါတယ္။

Continue reading

ေဆာ့ဖ္ပါဝါ၊ စမတ္ပါဝါႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

ရဲျမင့္ေက်ာ္

ေတာင္ကိုရီးယားသည္ သူ႔အိမ္နီးခ်င္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေတာ္ကို ျခားနားလာခဲ့ၿပီ။ ကမၻာေရးရာမ်ားတြင္ အေရးပါအရာေရာက္လာသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္က ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနသည္။ လာမည့္ ‘ဂ်ီ-၂ဝ’ စက္မႈထိပ္သီးႏိုင္ငံမ်ား အစည္းေဝးကို ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပလိမ့္မည္။ ေတာင္ကိုရီးယားက ဥေရာပသမဂၢႏွင့္လည္း လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထိုးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ဒီလို စင္ေပၚကုိ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေရာက္လာတာေတာ့ မဟုတ္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ပထဝီအေနထားက အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္ဆိုလွ်င္ ေတာင္ကိုရီးယားအေျခအေနမွာ ခ်ည့္နဲ႔သိမ္ငယ္စရာ။ အၿမဲအားၿပိဳင္ေနၾကသည့္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ႐ုရွား မဟာႏိုင္ငံႀကီး သံုးႏိုင္ငံအၾကား ညွပ္ေနသည့္ ပိစိေကြးေဒသေလး။

Continue reading

၂၁ ရာစု ဒီမိုကရက္တစ္ ပင္ကိုယ္သိစိတ္

(၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၊ ဂ်ာကာတာ၌ က်င္းပေသာ ‘ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ’ညီလာခံတြင္ အင္ဒိုနီးရွားသမတ ဆူစီလို ဘမ္ဘန္ ယာဒ္ဟိုယိုႏို ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း)

 

ဂ်ာကာတာ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္လာတဲ့ လူႀကီးမင္းမ်ားအားလံုးကို အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူလူထုကိုယ္စား ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုခြင့္ရလို႔ က်ေနာ္ ေက်နပ္အားရမိပါတယ္။ တကမၻာလံုးမွ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အခုလို စုစည္းမိၾကတာ ေလးစားဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ေနရာအႏွံ႔ မနားတမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ဒီက မိတ္ေဆြမ်ားကို က်ေနာ္ မခ်ီးက်ဴးဘဲ မေနႏိုင္ပါဘူး။

က်ေနာ္တို႔ဟာ စိန္ေခၚမႈေတြအတိျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ကာလကို ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ တဖက္ကလည္း ႏွစ္ဆယ္ရာစု ဒုတိယတစ္ဝက္မွာ ထူးျခားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းက်ယ္ျပန္႔မႈ လမ္းေၾကာင္းေတြ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ မတူျခားနားတဲ့ နည္းလမ္းအဖံုဖံုနဲ႔ ဥေရာပ၊ အာရွ၊ အာဖရိက၊ လာတင္အေမရိက ေဒသေတြမွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဒီမိုကေရစီ တတိယလႈိင္းဟာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ အင္ဒိုနီးရွားကိုလည္း ႐ိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး၊ က်ေနာ္တို႔ အတြက္ အေျပာင္းအလဲေတြ သယ္လာေပးခဲ့ပါတယ္။

ရလဒ္က အဲဒီလႈိင္းရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ပထဝီႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈအက်ဳိးဆက္မ်ားနဲ႔အတူ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးေျမပံုဟာ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ အာရွေဒသဆိုရင္ အရင္ ဆယ္စုႏွစ္ေဟာင္းမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီဆိုလို႔ ဂ်ပန္တစ္ႏိုင္ငံတည္း ရွိခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔ အာရွဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွီရာတည္ရာ အိမ္ျဖစ္လို႔ေနပါၿပီ။

Continue reading

အာရပ္ေတာ္လွန္ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္ထု ႏွင့္ နည္းပညာသစ္

၀င့္ထန္း

တူနီရွားႏိုင္ငံတြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးစ အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္တစ္ဦးရဲ႕ သစ္သီးတြန္းလွည္းကို ရဲေမက သိမ္းၿပီး ပါး႐ိုက္လို႔ ထိုလူငယ္ သူ႔ကိုယ္သူ မီး႐ႈိ႕သတ္ေသသြားျခင္းကို မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ရာက ဇန္နဝါရီလထဲတြင္ တတိုင္းျပည္လံုး ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္လာၿပီး တုိင္းျပည္ကို (၂၄)ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ သမတ ဘန္အလီ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္က အာရပ္ကမၻာတခုလံုး ေတာ္လွန္ေရးမီး ကူးစက္သြားၿပီး အီဂ်စ္၊ ယီမင္၊ ဘာရိန္း၊ လက္ဘႏြန္၊ အယ္ဂ်ီရီးယား၊ အီရန္၊ လစ္ဗ်ား ႏိုင္ငံတို႔ကို ဆက္တိုက္ ေရာက္ရွိသြားသည္။ လမ္းတိုင္း ေနရာတိုင္းတြင္ သက္ဦးဆံပိုင္နဲ႔ အာဏာရွင္မ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္ စိန္ေခၚေနၾကၿပီး မူဆလင္ကမၻာမွာ ထူးထူးျခားျခား လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လစ္ဘာတီ အသံေတြ ပဲ့တင္ညံေနသည္။

ထို တူနီရွားရဲ႕ စပယ္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ အီဂ်စ္ရဲ႕ (၁၈) ရက္ၾကာ သမိုင္းဝင္ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲေတြက အေရွဥႏအလယ္ပိုင္း တစ္ခြင္လံုးမွ လူထုေတြကို ေနာက္ထပ္ အာဏာရွင္ေတြ ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ဆက္တြန္းအားေပးလာသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္သာမကပါ။ တကမၻာလံုးမွလူထုေတြ ႏိုးၾကားလာေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ ထိုင္ခံု လႈပ္လာေနသည္။

Continue reading