ၿပဳံယမ္း ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး

၀င္းေက်ာ္

အေမရိကန္ေတြက ေျပာၿပီးရင္းေျပာ တေျပာထဲေျပာ။ ေျမာက္ကိုရီးယားကလည္း သူ လုပ္ခ်င္တာပဲ လုပ္ၿမဲလုပ္။ အနည္းဆံုး သမတကင္ဂ်ဳံအီး အၿမဲလုပ္ေနတတ္တာက ျပည္တြင္းဝါဒျဖန္႔လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့။

ၿပဳံယမ္းၿမိဳ႕ေတာ္အႏွံ႔မွာ မေရတြက္ႏိုင္တဲ့ ပိုစတာေတြကအျပည့္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာပံုက သူရဲေဘာေၾကာင္တဲ့ အေမရိကန္ငပြေတြနဲ႔ လံုးလံုးမွမတူတဲ့အေၾကာင္း။ ၿမိဳ႕လည္က ပိုစတာျမင့္ျမင့္ႀကီးတစ္ခုမွာ ကိုရီးယားျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးက လက္သီးက်စ္က်စ္ဆုပ္ အေမရိကတိုက္ေျမပံုကို ဆြဲထိုးရင္း ေအာ္ဟစ္ေနတဲ့ ပံုရွိတယ္။ “ကြၽႏု္ပ္တို႔ဟာ တစံုတရာေျပာၿပီးရင္ တကယ္လုပ္တယ္။ အလုပ္မပါ အဆံမပါ ဗလာစကားေတြ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မေျပာ” တဲ့။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: