အြန္လိုင္းေပၚမွ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသူမ်ား

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

 

မာ့ခ္ ဇာခါဘတ္ဂ္ Mark Zuckerberg

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ (Facebook) အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ယက္ တည္ေထာင္သူ အသက္ (၂၆)ႏွစ္ရွိ မာ့ခ္ဇာခါဘတ္ဂ္ ကို တိုင္းမ္မဂၢဇင္းႀကီးက ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ‘တစ္ႏွစ္တာ ထူးျခားထင္ရွားပုဂၢိဳလ္’ (Person of the Year) အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွာ ကမၻာတလႊားမွ ႏွစ္စဥ္ ထူးျခားထင္ရွားပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပံုမွန္ ေရြးခ်ယ္ေလ့ ရွိသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ၿဗိတိန္ဘုရင္မ အဲလိဇဘတ္ ၿပီးလွ်င္ မာ့ခ္ဇာခါဘတ္ဂ္ မွာ အသက္အငယ္ဆံုး ‘တစ္ႏွစ္တာ ထူးျခားထင္ရွားပုဂၢိဳလ္’ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ျဖစ္လာသည္။

ဇာခါဘတ္ဂ္ မွာ လက္ရွိ လူေပါင္း သန္း(၆ဝဝ)ေက်ာ္ အသံုးျပဳေနတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ယက္ကို တီထြင္ခဲ့ၿပီး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္ေစဖို႔ အမ်ားၾကီး အက်ဳိးျပဳေနတဲ့ လူမႈမီဒီယာကြန္ယက္ ဗိသုကာ လူငယ္တစ္ဦးဟု တိုင္းမ္မဂၢဇင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 

 

 

Advertisements

2 Responses

  1. ကၽြန္ေတာ့္ရဲ ့ads.com.mm ႏွင့္ motors.com.mm ကို လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္
    http://ads.com.mm/?utm_campaign=ads_mm_lb_blog_0604&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog
    http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_0604&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

  2. Hi, very Interesting blog you have here… It would be my pleasure if you visit my website too. Here’s the link
    http://ads.com.mm/?cid=4fe2db67e4b0d19a0f5e0b1e&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_riche&utm_so

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: