အယ္ဒီတာ့တင္ျပခ်က္

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာမ်ားကို အေလးကဲ ေဖာ္ျပသည့္ အလင္းရနံ႔ဂ်ာနယ္ကို စာဖတ္သူမ်ားလက္ထဲ မထည့္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အမွတ္(၅)ကို စီစဥ္ေနခ်ိန္မွာေတာ့ တူနီရွားႏွင့္ အီဂ်စ္တြင္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား ျပဳတ္က်သြားၿပီး၊ အာရပ္ကမၻာအႏွံ႔ လူထုအံုၾကြမႈမ်ား ေပၚထြက္လာေနသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုၾကာ တကမၻာလံုး လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေမွးမွိန္ေနရာမွ ၂၁-ရာစု ဒီမိုကေရစီလိႈင္းသစ္ ျပန္ဝင္လာခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီလဆုတ္ရက္မ်ားမွ ဒီမိုကေရစီလဆန္းရက္မ်ားသို႔ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ တိုက္တိုက္ဆုိင္ဆိုင္ အလင္းရနံ႔ကို စာဖတ္ပရိတ္သတ္ထံ ျပန္ထည့္ေပးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: