တရုတ္အင္အားအတြက္ ပထဝီ

ရဲျမင့္ေက်ာ္

အဂၤလိပ္ပထဝီပညာရွင္ ဆာဟယ္လ္ဖို႔ဒ္ မက္ကင္ဒါက ၁၉ဝ၄ ခုႏွစ္ သူရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ “သမိုင္း၏ပထဝီဆိုင္ရာဆံုခ်က္” (The Geographical Pivot of History) မွာ တ႐ုတ္ကို သတိထားစရာအျဖစ္ ရည္ၫႊန္းရင္း အခုလိုေရးခဲ့ပါတယ္။ “အကယ္၍ တ႐ုတ္သည္ သူ႔နယ္နိမိတ္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး အင္အားခ်ဲ႕ကားလာၿပီဆိုလွ်င္၊ ဤအရာက ကမၻာႀကီးလြတ္လပ္မႈအတြက္ အဝါေရာင္အႏ ၱရာယ္ဆိုး ဖြဲ႕တည္လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူ၏ ပင္လယ္မ်က္ႏွာစာကို ယူေရးရွား (Eurasia) တိုက္ႀကီးတခုလံုးအထိ ဆြဲဆန္႔ထည့္သြင္းလာၿပီး၊ ရင္းျမစ္အားလံုးသံုးစြဲရင္း ႐ုရွားၾသဇာမႀကီးႏိုင္ေအာင္ မ်ဳိခ်ပစ္မည္အထိ ျဖစ္သြားမည္။”

မက္ကင္ဒါ ေထာက္ျပတာက ျဖစ္တတ္တဲ့ လူမ်ဳိးေရး အမ်ဳိးသားေရးေတြ ခဏေဘးဖယ္ထား။ ပထဝီအျမင္နဲ႔ၾကည့္ရင္ ႐ုရွားနဲ႔ အျခားယူေရးရွားႏိုင္ငံေတြဟာ ကုန္းတြင္းပိုင္း အင္အားႀကီးေပမယ့္၊ ပင္လယ္မ်က္ႏွာစာ ခ်ဲ႕ကားဖို႔အတြက္ ေရခဲေတြက ပိတ္ကားထားလို႔ အကန္႔အသတ္ ရွိေနတယ္။ တ႐ုတ္က်ေတာ့ သဘာဝဆိပ္ကမ္းေကာင္းေတြနဲ႔ ကမ္း႐ိုးတန္း ေရမိုင္ ၉ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိတာမို႔၊ ကုန္းပိုင္း ပင္လယ္ပိုင္း အင္အားႏွစ္ခုစလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ မက္ကင္ဒါအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ဟာ တေန႔ေန႔မွာ ႐ုရွားကိုေတာင္ လႊမ္းမိုးသြားမွာ သူ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဖြင့္ေျပာထားပါတယ္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: