ဂ်ပန္အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီအာဏာရလာျခင္းႏွင့္ ဂ်ပန္-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးအလားအလာ

ေမာ္စီ

          ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဂ်ပန္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (DPJ) က အျပတ္အသတ္ ေအာင္ပြဲရခဲ့ျခင္းဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႔ ေရြးေကာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ အလွည့္ အေျပာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။  ဒီ့မတိုင္ခင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီမွာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (LDP) က အာဏာႀကီးစိုးလာခဲ့တာ လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္ တဝက္နီးပါးခန္႔ ရွိခဲ့ပါတယ္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (LDP) အေပၚ လူႀကိဳက္နည္းလာမႈ၊ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ျပည္သူလူထုရဲ႔ မေက်နပ္မႈေတြ တိုးပြားလာမႈ စတာ ေတြေၾကာင့္ အတိုက္အခံပါတီအတြက္ အခြင့္အလမ္း ပြင့္သြားခဲ့တာပါ။  ၂ဝဝ၇ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာကတည္းက ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ဒိုင္းယက္ Diet (parliament) ရဲ႕ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားစုေနရာကို ရထားခဲ့ပါတယ္။  အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစလို႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို အလားအလာ ရွိတယ္လို႔ ျမင္ေနၾကပါၿပီ။ ဒီလို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းက အေမရိကန္-ဂ်ပန္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဝါရွင္တန္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွာ အဓိက မဟာမိတ္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ဟာ ေဒသတြင္းအေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အေျခခံျဖစ္တယ္လို႔ မၾကာခဏ ေဖၚျပေနခဲ့တာပါ။  ဒါေၾကာင့္ အခုလို အေျပာင္းအလဲမွာ ဝါရွင္တန္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဂ်ပန္နဲ႔ဆက္ဆံေရးပံုစံကိုလည္း ေျပာင္းလဲရလိမ့္မယ္လို႔ ေလ့လာ သံုးသပ္သူေတြက ေျပာေနၾကပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: