အိႏိၵယျပည္သူ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း

၀င္းျမင့္ေမာင္

ေခတ္သစ္သမိုင္းစၪ္တေလွ်ာက္ အိႏၵိယရဲ ႔ေထြျပားမႈက ၿခိမ္းေျခာက္မႈလည္း ျဖစ္သလို ကယ္တင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္ဖိုစရာ ေကာင္းလွတဲ့ လူမ်ိဳးစုအေရး၊ ေဒသဆိုင္ရာ အေရး၊ ဘာသာေရး အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ခြဲျခားတဲ့ ဇာတ္စနစ္ စသည့္အေရးကိစၥတို႔ကို အလိုက္သင့္ ဆက္ဆံႏိုင္ဖို႔၊ စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ သင္ယူထားမွသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ႏိုင္မွာပါ။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အလြန္ႄကီးမားႂကြယ္ဝတဲ့ ၿမိဳ ႔ေနလူမႈဘဝျဖစ္ေပၚေရးက အိႏိၵယ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ မဆုတ္မနစ္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အဓိကက်တဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေနပါ တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္တေလွ်ာက္ အိႏၵိယမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အသက္ေမြးမႈပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢမ်ား၊ ေအာက္ေျခလူတန္းစားအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ဂႏၵီ လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ လူထု မီဒီယာတို႔က တက္ႂကြတဲ့ ျပည္သူ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ပိုၿပီး ေတာင့္တင္းသန္မာေစခဲ့ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: