လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္း

အယ္ဒီတာ့တင္ျပခ်က္

လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လူထုအေျချပဳလူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အရပ္ဖက္လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္း စသည္ျဖင့္ ျမန္မာလို ေရးသား ေျပာဆိုေနၾကတဲ့ အဂၤလိပ္လို Civil Society ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းနဲ႔ အယူအဆဟာ လူမႈေရးသိပၸံနယ္ပယ္မွာ ႏိုင္ငံသားျပည္သူတို႔ရဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဘဝမ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေလ့လာ သံုးသပ္သူပညာရွင္ေတြ၊ မူဝါဒေရးဆြဲသူေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ လူမႈေရးလုပ္သားေတြ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းဝင္ေတြ၊ သတင္းစာနယ္ဇင္းေလာကသားေတြ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ၾကတဲ့အခါ၊ ေလ့လာသံုးသပ္ၾကတဲ့အခါ၊ သေဘာထားအျမင္ေတြ တင္ျပၾကတဲ့အခါ မျဖစ္မေန သံုးရတဲ့ ေဝါဟာရ၊ ရည္ၫႊန္းရတဲ့ အယူအဆ၊ ကိုးကားရတဲ့ လူမႈေရးသိပၸံသေဘာတရား ျဖစ္ေနပါတယ္။ အသံုးျပဳၾကလြန္းလို႔၊ ရည္ၫႊန္းကိုးကားၾကလြန္းလို႔ လူအမ်ားရဲ႔ ပါးစပ္ဖ်ားမွာ ေရပန္းစားေနႃပီး၊ ပ်ိဳတိုင္းၾကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီ လိုပါပဲ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: