ယဥ္ေက်းမႈအတားအဆီးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ရဲျမင့္ေက်ာ္

ကမၻာအၾကီးအက်ယ္ဆံုး သမိုင္းဝင္ယၪ္ေက်းမႈ အစၪ္အလာမ်ားဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုကြဲျပား ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိပါတယ္။ ယၪ္ေက်းမႈနဲ႔ ႐ိုးရာအစၪ္အလာေတြရဲ ႔ အျမင္သေဘာထား၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ တန္ဖိုး၊ အျပဳအမူ၊ စ႐ိုက္သြင္ျပင္ပံုစံေတြက ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အမ်ားၾကီး အက်ိဳးဂယက္ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ဆန္႔က်င္ေရးကဲတဲ့ ယၪ္ေက်းမႈတစ္ခုဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဒီမိုကရက္တစ္ႏႈန္းစံမ်ား ပ်ံ ႔ႏွံ႔မႈကို ပိတ္ပင္ကာဆီးထားပါတယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ တရားဝင္ခြင့္မရေအာင္လည္း ျငင္းဆန္ထားပါတယ္။ အင္စတီက်ဳးရွင္းေတြ လည္ပတ္ႏိုင္ၪီးေတာင္မွ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးျပႆနာေတြ တေလွၾကီးဖန္တီးေပးပါတယ္။

ယၪ္ေက်းမႈကို စစ္တမ္းထုတ္ရင္ အဓိကပံုစံႏွစ္မ်ိဳး ထြက္လာပါမယ္။ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ တည္းထားေသာအျမင္ Restrictive version နဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္တည္းမႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ အျမင္ Less restrictive version ရယ္လို႔ ႏွစ္ပိုင္းခြဲၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကို အရင္ၾကည့္ၾကည့္ပါမယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: