ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းမ်ား

ေက်ာ္လင္းဦး

အာဏာပိုင္ဘုရင္စနစ္မွ စည္းမ်ည္းခံဘုရင္စနစ္သို႔

၁၉၃၂ မွာ အေနာက္ကလာတဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ စည္းမ်ည္းခံဘုရင္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲၿပီး ေနာက္ပိုင္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းေတြ အမ်ားၾကီးၾကဳံေတြ ႔ခဲ့ရပါတယ္။ အာဏာရွိလူတန္းစားရဲ ႔ အတက္နဲ ႔အက်ဟာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒီ့ အရင္က ဘုရင္နဲ ႔ မွဴးၾကီးမတ္ရာ၊ ေျမပိုင္ရွင္သူေဌးေတြသာ အာဏာရွိအသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေကာင္းစားေနေပမယ့္ သာမန္ျပည္သူလူထုကေတာ့ နင္းျပားဘဝကေန မတက္ပါဘူး။ ရာမ ၅ လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းဘုရင္လက္ထက္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ အမ်ားအျပား လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပဳျပင္ျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ ႔ အေရွ ႔နဲ႔ အေနာက္မွာကပ္ေနတဲ့ ျပင္သစ္နဲ ႔ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ ႔ ရန္ကို ေၾကာက္လို ႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရင့္ရဲ ႔လက္ေအာက္မွာ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏ ၲယားတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ၿပီး အေနာက္ပံုစံအတိုင္း ဝန္ၾကီးဌာနေတြ ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုးဝန္ၾကီးဌာနက ျပည္ထဲေရးဌာနျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီ ေနာက္မွာ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရး စသည့္ျဖင့္ ဆက္လက္ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီ ဝန္ၾကီးဌာနေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ ပညာတတ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြ ေမြးထုတ္ရပါတယ္။ ဒီ့အရင္က ေက်ာင္းတို႔၊ ေကာလိပ္တို႔ဆိုတာ ဘုရင့္မ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ေတြနဲ ႔ မွဴးမတ္ သူေဌးသူႂကြယ္ေတြရဲ ႔ သားသမီးမ်ားသာ တက္ဖို႔ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီ့ေနာက္ပိုင္းမွာ သာမန္ျပည္သူထဲက ပညာေတာ္သူေတြ တက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတာင္ အဲဒီဝန္ၾကီးဌာနေတြမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဘုရင္နဲ ႔ မင္းညီမင္းသားေတြရဲ ႔ ေဆြမ်ိဳးေတြသာ ဝင္လုပ္ခြင့္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ေတြမွာေတာ့ အရပ္သားေတြ စၿပီး ပါဝင္ေနပါၿပီ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: