ႏွစ္သံုးဆယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးခရီး

ဆီမြန္အီလဲဂန္႔ (ေမာင္ႏိုးေ၀ဘာသာျပန္သည္)

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၲပတ္ေတြအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ ႔သတင္းေတြက ထိတ္လန္႔စရာ ေတြပါ။ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္မႈေတြနဲ႔ ဆႏၵျပမႈေတြက ေန႔တိုင္းနီပါးသတင္းေတြမွာ တက္ခဲ့ပါ တယ္။ အလုပ္သမားသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္ုပဳတ္သြားတယ္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ေအာက္တိုဘာလမွာ ေလးရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားတယ္။ စီးပြားေရးၫႊန္းကိန္းမ်ားအရ ဆိုး႐ြားမယ့္ အတိတ္နိမိတ္ေတြျပေနၿပီး၊ ဒါဟာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္းမွာ ပထမ ဆံုးအႄကိမ္ က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းပညာရွင္ ဆူဆန္႐ွရင့္ ကေတာ့ တ႐ုတ္ကို အထိမခံ ‘အကဲဆတ္တဲ့ စူပါပါဝါ’ (Fragile Superpower) လို႔ မွတ္မွတ္သားသား သံုးႏႈန္းခဲ့ပါတယ္။ အခု အဲ့ဒီ အထိမခံ ေ႐ႊပန္းကန္ တ႐ုတ္မွာ သူ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္႐ြံၪႏတဲ့အရာကို ၾကံဳေတြ႔ရေတာ့မွာလား။ လူမႈမၿငိမ္သက္မႈေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး အက်သက္သာေစေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ လြင့္ေပ်ာက္သြားေတာ့မွာလား။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: