ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍

အယ္ဒီတာ့တင္ျပခ်က္

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအျဖစ္ အစျပဳကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေရးေတြကို လိုလားတဲ့ ျပည္သူတို႔ရဲ႔ ဆႏၵေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာင္းလဲသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူတို႔ရဲ႔ ဘဝသာယာဝေျပာေရးဟာ သူတို႔ပါဝင္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚမွာ တကယ့္ကို မူတည္ေနတယ္ဆိုတာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရတဲ့ သမိုင္း အေတြ႔အၾကံဳေတြက သက္ေသျပေနပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ ‘ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ’ ဆိုတာ ဘာလဲ။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့အဓိပါၸယ္နဲ႔ ဖြင့္ဆိုၾကတယ္။ ပိုမို ေကာင္းမြန္မယ့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ဆီ ၪီးတည္တဲ့ “ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲ” ျဖစ္တယ္လို႔ ေယဘုယ် ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ဆိုတာ ဘယ္လိုဟာလဲဆိုတာေတာ့ ပညာရွင္ေတြ၊ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သူေတြ၊ မူဝါဒေရးဆြဲသူေတြၾကားမွာ အျမင္မတူၾကပါဘူး။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔အတြက္ သေဘာတရားေရးဆရာေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္သူေတြ ခ်ၪ္းကပ္ေလ့လာၾကတဲ့ နည္းလမ္း မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ အမ်ားလက္ခံတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခ်က္ မရွိ ေသးပါဘူး။ ပညာရွင္ ေဒးဗစ္ဆိုင္မြန္က “အဓိပါၸယ္ဖြင့္ခ်က္မ်ားဟာ ဖြင့္ဆိုသူတို႔ရဲ႔ အေတြး အေခၚအရ၊ လက္ေတြ႔အသိနဲ႔ ေလ့လာေရးနည္းနာအရ ခ်ၪ္းကပ္တဲ့အေပၚ မူတည္ေနတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: