ဒီမိုကေရစီထိုင္းမိႈင္းမႈ ႏွင့္ သရဲမရဲစီးႏိုင္ငံမ်ား

ရဲျမင့္ေက်ာ္ဘာသာျပန္ဆိုသည္

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကစလို႔ အခုထိဆိုရင္ ႏိုင္ငံေသးေသးၾကီးၾကီး စုစုေပါင္း (၉၀)ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀ ရာစုအကုန္ ၂၁ ရာစု အကူးကိုၾကည့္ ရင္ ကမၻာ့တိုင္းျပည္မ်ားအနက္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာၾကပါတယ္။

၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားမွာ မကၠစီကိုနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ႃပီး ဒီဘက္ ရာစု အစပိုင္းမွာပဲ ယူကရိန္းနဲ႔ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတို႔ ေသြးထြက္သံယိုမႈမရွိတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေတြ (Colour Revolutions) နဲ႔ ဒီမိုကေရစီကူး ေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အာရပ္ကမၻာမွာေတာင္ ဒီမိုကေရစီအရိပ္အေယာင္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္ လက္ဘႏြန္ရဲ ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုေတြက ဆီးရီးယားတပ္ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့သလို၊ အီရတ္ျပည္သူေတြလည္း ရာစုဝက္အတြင္း ပထမဆံုး မဲေပးႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းစ တိုင္းျပည္မ်ားရဲ ႔ ေအာင္ပြဲဟာ တာရွည္ခံမႈ၊ ရင့္က်က္မႈေတြမရွိဘဲ အခက္အခဲေပါင္းစံု ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ အခုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ျပန္ၾကြတဲ့ ဒီမိုကေရစီလိႈင္း ေႏွးေကြးေနႃပီး ကမၻာၾကီးဟာ ဒီမိုကေရစီ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈ (Democratic recession) ထဲ ေလွ်ာက်သြားေနပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: