စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ

ယူခ်မ္းေဝ

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဟာ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ဖက္တာေတြက ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စၪ္အေပၚ အမ်ားၾကီး ၾသဇာလႊမ္းမိုးပါတယ္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဖက္တာမ်ားက တတိယလိႈင္းဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စၪ္မ်ားအေပၚ နည္းလမ္းသံုးခုနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။

ပထမအခ်က္က ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒက်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အခ်ိဳ ႔ႏိုင္ငံေတြမွာ ေရနံေစ်း အဆမတန္ျမင့္တက္မႈကေန စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေတြ ျဖစ္လာၿပီး အာဏာရွင္အစိုးရေတြကို အားနည္းယိုင္နဲ႔သြားေစခဲ့တယ္။ ဒုတိယအခ်က္က ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကစၿပီး ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ အရွိန္အဟုန္ ရလာခဲ့တယ္။ အဲဒီကေန ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေျခခံလမ္းစေတြ ပြင့္လာၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စၪ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ တတိယအခ်က္အေနနဲ႔က အခ်ိဳ ႔ႏိုင္ငံအနည္းစုမွာေတာ့ စီးပြားေရး အလြန္အကြ်ံ တိုးတက္မႈေတြက အာဏာရွင္စနစ္ကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစၿပီး တံခါးဖြင့္ လစ္ဘရယ္လိုက္ဇ္ က်င့္သံုးဖို႔ အစိုးရေတြကို ဖိအားေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟာ ဒီမိုကေရစီအေျခခံရေအာင္ တည္ေပးတယ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ အက်ပ္အတည္း၊ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ အက်ပ္အတည္း ႏွစ္ခုစလံုးက အာဏာရွင္စနစ္ေတြကို ခ်ိနဲ႔ေစခဲ့ပါတယ္။ ေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္သံုးခုဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာျဖစ္ခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ တတိယလိႈင္း ျဖစ္စၪ္မွာပါခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒီသံုးခ်က္နဲ႔ လြတ္ကင္းတာရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္နဲ႔ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္မ်ားမွာ အဲဒီ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဖက္တာမ်ားက ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း လမ္းေၾကာင္းေတြကို ၪီးတည္ေစခဲ့ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: