ဒီမိုကေရစီေလ့လာေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေဖၚေဆာင္ေရးတာဝန္

အယ္ဒီတာ့တင္ျပခ်က္

ႏွစ္ဆယ္ရာစုအဆံုးပိုင္းကာလဟာ သမိုင္းမွာ ထူးျခားတဲ့ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ အဲ့ဒီလို သမိုင္းတြင္ရစ္ေလာက္တဲ့ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြကေတာ့ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ဒီမိုကေရစီေပၚထြန္းလာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ၁၉၀ဝ ခုႏွစ္တုန္းက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ (၁၀)ႏိုင္ငံသာ ရွိခဲ့တယ္။ ရာစုႏွစ္အလယ္အေရာက္မွာ အေရအတြက္က သံုးဆယ္အထိတိုးလာၿပီး ၁၉၇၀လြန္ႏွစ္မ်ားအထိ အဲ့ဒီအတိုင္းပဲ ရွိေနခဲ့တယ္။ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၉၀)အနက္ (၁၁၉)ႏိုင္ငံဟာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေျပာရရင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ကမၻာ့အတိုင္းအတာနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို ျပီးခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္အတြင္း တစ္ခုတည္းေသာ အေရးပါဆံုး ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းမႈလို႔ ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: