လိႈင္းေတြဘာေၾကာင့္ ဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့သလဲ

သိုက္နိုင္ဝင္း

ဒီမိုကေရစီလိႈင္းေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့သလဲ။ ဘယ္လိုဆင့္ကဲျဖစ္ထြန္းခဲ့ၾကသလဲ။ အားလံုးသိျပီးတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီလိႈင္းဆိုတာ ႏိုင္ငံေတြအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ အခ်ိန္ကာလတခုအတြင္းမွာ ကူးေျပာင္းလာတာကို ရည္ၫႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္၊ သက္ၪီးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္၊ ဖက္ဆစ္၊ ကိုလိုနီ၊ တစ္ပါတီကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္စတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စၪ္ဟာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသလို၊ အတုယူစရာေတြရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရး ႐ုန္းကန္ၾကိဳးပမ္းေနတဲ့ ဖြံ႔ျဖိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေလ့လာသင္ခန္းစာ ယူစရာေတြ တင္းၾကမ္းျပည့္ျဖစ္ပါတယ္။

သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္ရင္ တိုင္းျပည္အသီးသီးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ တူညီတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြရွိျပီး၊ တျပိင္နက္တည္း တူညီတဲ့ျဖစ္ပ်က္မႈေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ၪေရာပတိုင္းျပည္ေတြမွာ ေတာ္လွန္ေရးေတြ အမ်ားၾကီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့တိုက္ၾကီးမ်ားရဲ ႔ တိုင္းျပည္အမ်ားစုမွာ အစိုးရဆန္႔က်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္တင္အေမရိကနဲ႔ အာဖရိကတိုင္းျပည္ေတြမွာ အာဏာသိမ္းပြဲေတြ ျခိမ့္ျခိမ့္သဲပဲ။ ဒီလိုပဲ တိုင္းျပည္ေတြ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းၾကျပန္ေတာ့လည္း အံုနဲ႔က်င္းနဲ႔တေပ်ာ္တပါးၾကီး ‘လိႈင္း’ လို႔ကို တင္စားၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈလိႈင္း ေပၚေပါက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးတဲ့ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: